Zeer strenge coronamaatregelen in Baarle-Hertog (update 29 juli)

De Nationale Veiligheidsraad en de Provinciale Crisiscel beslisten op 27 juli over de verstrenging van een aantal coronamaatregelen. De nieuwe richtlijnen duren tot eind augustus.

update 29 juli 2020

Omdat we deel uitmaken van de provincie Antwerpen, gelden voor onze gemeente een aantal extra regels. De maatregelen richten zich vooral op het sociale leven en het beperken van het aantal sociale contacten. Volgens de experts is dit noodzakelijk om de exponentiële stijging te stoppen. We roepen op om de regels strikt te volgen. Des te sneller krijgen we samen de curve naar beneden.

Hieronder geven we een overzicht van de nieuwe maatregelen die vanaf woensdag 29 juli gelden in Baarle-Hertog. Na elke regel vermelden we of deze afkomstig is van de Nationale Veiligheidsraad of alleen geldt voor de provincie Antwerpen.

Sociale bubbel beperkt tot maximum 5 vaste contacten (Nationale Veiligheidsraad)

De vaste gezinsbubbel verkleint naar maximaal vijf vaste contacten, kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen. Ook binnen deze bubbel blijf je best voorzichtig, maar is nauwer contact toegelaten. Je hoeft de veiligheidsafstanden niet altijd te respecteren, al is het wel aangeraden om dit zoveel mogelijk te doen.

Familiebijeenkomsten, samenscholingen, recepties, uitstappen (Nationale Veiligheidsraad)

Niet-begeleide bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen. Denk daarbij aan uitstappen, samenscholingen, familiebijeenkomsten, trouwrecepties,…. Ook hier tellen kinderen jonger dan 12 jaar niet mee.  De onderlinge afstanden tussen de aanwezigen moeten bij deze gelegenheden gerespecteerd worden. Een restaurant- of cafébezoek met deze groep is dus niet onmogelijk, (tenzij in de provincie Antwerpen), zo wordt gesteld. Het strikte advies om geen privé- of familiefeesten te organiseren, blijft integraal gehandhaafd. Mondmaskerdracht is op deze niet-begeleide bijeenkomsten ten zeerste aangeraden.

Zomerkampen, georganiseerde jeugdactiviteiten en speelpleinwerking vallen niet onder deze voorwaarden, omdat hier strenge protocollen aan zijn gekoppeld.

Samenscholingsverbod van meer dan 10 personen (provincie Antwerpen)

In de provincie Antwerpen geldt dat samenscholingen van meer dan tien personen verboden zijn in de openbare ruimte.

Avondklok vanaf 23.30 uur (provincie Antwerpen)

In de provincie geldt een avondklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30u en 6.00u. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30u en 6.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals bijvoorbeeld:

  • om dringende medische redenen;
  • verplaatsingen van of naar het werk;
  • bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie.

Horeca sluit om 23 uur (provincie Antwerpen)

Alle horecazaken – cafés en restaurants – sluiten de deuren om 23 uur. Horecabezoekers zorgen ervoor dat ze vóór 23.30 uur thuis zijn.

Overal mondmasker, behalve thuis (provincie Antwerpen)

Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet altijd op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben.

In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.

Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis). 
Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens het intensief sporten.  Dit op voorwaarde dat de sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.

Meer afstand in de horeca: 1,5 meter tussen gezelschappen (provincie Antwerpen)

In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.

Individuele registratie in horecazaken is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden.

Beperking aan tafel in de horeca (provincie Antwerpen)

In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde gezin.

Evenementen en activiteiten (Nationale Veiligheidsraad)

Evenementen en activiteiten zijn alleen toegelaten als ze worden georganiseerd volgens uiterst strikte richtlijnen. Deze mogen alleen doorgaan als ze geen gevaar vormen voor bijkomende besmettingen.

Het gemeentebestuur kan - naast het verbieden van evenementen - bijkomende voorwaarden en beperkingen opleggen. Het maximale aantal aanwezigen bedraagt 100 personen voor evenementen binnen en 200 aanwezigen voor evenementen buiten.

Let op: dit zijn maxima die gelden onder zeer specifieke voorwaarden en na uitdrukkelijke goedkeuring door het gemeentebestuur. Mondmaskerdracht is voor alle aanwezigen in elk geval verplicht.

Winkel alleen en maximum 30 minuten (Nationale Veiligheidsraad)

Vanaf woensdag 29 juli gebeurt het shoppen opnieuw alleen, behalve bij minderjarigen of mensen in nood die begeleiding nodig hebben. Je mag maximum 30 minuten in de winkel blijven, tenzij je een afspraak hebt. De Nationale Veiligheidsraad wenst dat aankopen zo gericht mogelijk worden uitgevoerd, voor "funshopping" is jammer genoeg geen tijd.

Markten (provincie Antwerpen)

Voor markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, gelden dezelfde regels als voor winkels. Marktbezoekers winkelen individueel –of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is - en niet langer dan 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden.

Verbod op verkoop meeneem-alcohol na 22u (provincie Antwerpen)

Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

Verbod op individuele contactsporten en ploegsporten voor sporters boven de 18 jaar (provincie Antwerpen)

Alleen contactloos sporten is toegestaan. Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen worden verboden voor sporters boven de 18 jaar.

Thuiswerken (provincie Antwerpen)

Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit omwille van de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is.

Treintickets (Nationale Veiligheidsraad)

De verdeling van de gratis treinritten wordt uitgesteld tot september om drukte op bepaalde plaatsen te voorkomen.

Sportlessen en wellnesscentra (Nationale Veiligheidsraad)

Er komt een bijkomende registratieplicht op volgende plaatsen:

  • de wellnesscentra,
  • de gemeenschappelijke sportlessen
  • de zwembaden,
  • de casino's en de speelautomatenhallen,
  • de feest- en receptiezalen.

 

Gepubliceerd op dinsdag 28 juli 2020