Herinrichting dorpskern Zondereigen (fase 3)

De gemeente plant een volledige heraanleg van de weg, inclusief rioleringswerken, in de dorpskern van Zondereigen. Het gaat om het gedeelte vanaf het kapelletje tot aan het waterzuiveringsstation (grens met Merksplas).

Gescheiden riolering

De riolering wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. In de toekomst zal het regenwater apart worden afgevoerd van het vuil water. Een afkoppelingsdeskundige zal de bewoners adviseren in het correct afkoppelen van het regenwater op eigen terrein. 

Heraanleg straat en omgeving

Het wegdek wordt volledig vernieuwd. Er komen nieuwe parkeervakken en voetpaden langs beide kanten van de weg. Een deel van de bomen blijft behouden. Op andere plaatsen langs de weg worden nieuwe bomen geplant en plantvakken aangelegd. 

Nieuwe schoolomgeving

De nieuwe school ligt in het projectgebied. In het ontwerp is de nieuwe schoolomgeving opgenomen. Er komen verkeersremmende maatregelen om de snelheid van het verkeer in de 30 km-zone rond de school te beperken.

Werken nutsbedrijven

De nutsbedrijven hebben in het voorjaar van 2023 hun kabels en leidingen vervangen en aanpast.  

Wegen- en rioleringswerken

Aannemer Vangeel uit Turnhout kreeg de opdracht voor de wegen- en rioleringswerken. De werken starten op 28 augustus  en zullen tot eind maart duren, tenzij de weersomstandigheden het niet toelaten om door te werken of er andere onvoorziene omstandigheden opduiken. 

Presentatie buurtbewoners

Op 16 november 2022 presenteerde de gemeente de plannen aan de buurtbewoners, de school en de dorpsraad van Zondereigen. Een afkoppelingsdeskundige gaf uitleg over het afkoppelen van het regenwater van het vuil water.

Raadpleeg het ontwerp en de presentaties van de bewonersavond van 16 november:

Op 26 juni 2023 werden de bewoners geïnformeerd over de planning en het verloop van de werken.

Bekijk de presentatie van de bewonersavond van 26 juni: