Herinrichting Kapelstraat

De gemeente Baarle-Hertog plant samen met de gemeente Baarle-Nassau een volledige heraanleg van de Kapelstraat. Het projectgebied loopt vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan het kruispunt met de Visweg, zowel over Belgisch als over Nederlands grondgebied. De gemeente Baarle-Hertog is kartrekker van het project.

Duurzaam en veilig

In het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle (GMB) is de gewenste verkeerssituatie voor de bebouwde kom van Baarle bepaald. Voor de Kapelstraat is vooral van belang dat we deze weg duurzaam en veilig willen inrichten. Dat betekent onder meer dat het gedeelte tussen de Molenstraat en de Smederijstraat wordt ingericht als een 30 km-weg. Het gedeelte tussen de Smederijstraat en de Visweg blijft 50 km / uur. Het eerste gedeelte, vanaf de Molenstraat tot huis nr. 16, zal bovendien een fietsstraat worden. 

Afvoer regenwater

De riolering wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. In de toekomst zal het regenwater in de Kapelstraat apart worden afgevoerd van het vuil water. Via een infiltratieriolering zal het regenwater zo veel mogelijk insijpelen in de bodem. De aanplanting van streekeigen bomen en meer groen in nieuwe plantvakken zal ook bijdragen aan een betere waterhuishouding. 

Wat is er al gebeurd?

In 2021 stelde de gemeente een ontwerpbureau aan voor de herinrichting van de Kapelstraat. Daarnaast werden de bewoners en andere belanghebbenden bevraagd over hun wensen en bekommernissen.

Ondertussen is een voorontwerp klaar. Dit plan werd tijdens een bewonersavond gepresenteerd op 7 juni 2022. 

Bekijk de plannen

Raadpleeg de presentatie en het plan:

Start werken

De werken starten in het voorjaar van 2023.