Herinrichting Kapelstraat

De gemeente Baarle-Hertog plant samen met de gemeente Baarle-Nassau een volledige heraanleg van de Kapelstraat. Het projectgebied loopt vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan het kruispunt met de Visweg, zowel over Belgisch als over Nederlands grondgebied. De gemeente Baarle-Hertog is kartrekker van het project.

Duurzaam en veilig

In het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle (GMB) is de gewenste verkeerssituatie voor de bebouwde kom van Baarle bepaald. Voor de Kapelstraat is vooral van belang dat we deze weg duurzaam en veilig willen inrichten. Dat betekent onder meer dat het gedeelte tussen de Molenstraat en de Smederijstraat wordt ingericht als een 30 km-weg. Het gedeelte tussen de Smederijstraat en de Visweg blijft 50 km / uur. Het eerste gedeelte, vanaf de Molenstraat tot huis nr. 16, zal bovendien een fietsstraat worden.

Afvoer regenwater

De riolering wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. In de toekomst zal het regenwater in de Kapelstraat apart worden afgevoerd van het vuil water. Via een infiltratieriolering zal het regenwater zo veel mogelijk insijpelen in de bodem. De aanplanting van streekeigen bomen en meer groen in nieuwe plantvakken zal ook bijdragen aan een betere waterhuishouding.

Ontwerp herinrichting

In 2021 stelde de gemeente een ontwerpbureau aan voor de herinrichting van de Kapelstraat. Bewoners en andere belanghebbenden werden bevraagd over hun wensen en bekommernissen. Op 22 november 2022 presenteerde de gemeente de plannen aan de buurtbewoners en andere belanghebbenden. Een afkoppelingsdeskundige gaf uitleg over het afkoppelen van het regenwater van het vuil water. 

Raadpleeg de presentaties van de bewonersavond:

Bekijk de plannen

Met de opmerkingen en suggesties die we verzamelden na de bewonersavond, beslisten we het plan nog op twee locaties aan te passen:

  • Het kruispunt van de Kapelstraat met de Klokkenstraat wordt verhoogd aangelegd. Dit heeft een snelheidsremmend effect en past bij de inrichting van een 30km-weg.
  • Ter hoogte van Kapelstraat 8 tot 14 (Baarle-Nassau) verschuift de wegversmalling een tiental meter richting Smederijstraat én wordt er een extra parkeervak aangelegd.

Bekijk het definitieve ontwerp: BAH_01-21_presentatieplan wegenis_e1.pdf4,3 Mb(pdf)

Werken nutsbedrijven

De voorbereidende werken voor de herinrichting zijn na de zomer van 2022 gestart. Nutsbedrijven hebben de gas- en waterleidingen vervangen. Fluvius, Proximus en Telenet vervingen sinds 28 maart hun kabels. Deze werken duurden tot eind mei.

Wegen- en rioleringswerken

Aannemer Adams nv uit Merksplas kreeg de opdracht voor de wegen- en rioleringswerken. De werken startten op 5 juni en zullen tot maart 2024 duren, tenzij de weersomstandigheden het niet toelaten door te werken of er andere onvoorziene omstandigheden opduiken. 

Communicatie bewoners

Op 11 mei 2023 werden de bewoners geïnformeerd over de planning en het verloop van de werken. De presentatie kan u hier raadplegen:

Kapelstraat presentatie infoavond 3 v3 11-05-2023 def .pdf5,7 Mb(pdf)

De bewoners krijgen twee weken voor de start van de werken een brief van de aannemer. Hierin vindt u een overzicht van de praktische afspraken tijdens de werken en de manier waarop u op de hoogte gehouden wordt door de aannemer.