Werken herinrichting Kapelstraat gestart

Op woensdagmiddag 21 juni hebben burgemeester Frans De Bont en schepen Philip Loots van Baarle-Hertog en wethouder Hans van Tilborg van Baarle-Nassau de officiële starthandeling voor de herinrichting van de Kapelstraat verricht. De weg wordt volledig heraangelegd vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan het kruispunt met de Visweg, zowel over Belgisch als over Nederlands grondgebied. De gemeente Baarle-Hertog is kartrekker van het project.

Wegen- en rioleringswerken

Aannemer Adams nv uit Merksplas kreeg de opdracht voor de wegen- en rioleringswerken. De werken zijn gestart op 5 juni en zullen tot eind februari duren, tenzij de weersomstandigheden het niet toelaten door te werken of er andere onvoorziene omstandigheden opduiken. De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau investeren samen 2.510.689 euro in de herinrichting van de Kapelstraat.

Afvoer regenwater

De riolering wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. In de toekomst zal het regenwater in de Kapelstraat apart worden afgevoerd van het vuil water. Via een infiltratieriolering zal het regenwater zo veel mogelijk insijpelen in de bodem. De aanplanting van streekeigen bomen en meer groen in nieuwe plantvakken zal ook bijdragen aan een betere waterhuishouding.

Duurzaam en veilig

In het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle (GMB) is de gewenste verkeerssituatie voor de bebouwde kom van Baarle bepaald. Voor de Kapelstraat is vooral van belang dat de gemeenten de weg duurzaam en veilig willen inrichten. Dat betekent onder meer dat het gedeelte tussen de Molenstraat en de Smederijstraat wordt ingericht als een 30 km-weg. Het gedeelte tussen de Smederijstraat en de Visweg blijft 50 km / uur. Het eerste gedeelte, vanaf de Molenstraat tot huis nr. 16, zal bovendien een fietsstraat worden.

Masterplan centrum

Het centrumplan verbindt over een aantal jaren de winkelstraten Sint Annaplein, Molenstraat en Nieuwstraat met het centrale dorpsplein, bestaande uit de Singel en het Kerkplein. De straten en de pleinen worden met hoogwaardige materialen ingericht. De heraanleg van het eerste gedeelte van de Kapelstraat (vanaf de Molenstraat) past binnen dit masterplan.

Lees meer over de herinrichting en bekijk de plannen

Gepubliceerd op donderdag 22 juni 2023