Voorbereiding nieuwbouw Cultuurcentrum Baarle in volle gang

De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe Cultuurcentrum Baarle (CCB) zijn volop bezig. Het nieuwe gebouw komt op een perceel grenzend aan de Loswal. De grens loopt er dwars doorheen, dus we kunnen met recht spreken van een internationaal cultuurcentrum. Het krijgt een gezamenlijke ontmoetingsruimte, waar alle gebruikers en bezoekers met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat laatste is een lang gekoesterde wens en een verrijking voor de Baarlese gemeenschap.

Het perceel werd in april 2020 aangekocht. De gemeenteraden van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau sloten in december 2020 een bestuursakkoord. Dat was een belangrijke stap voor de realisatie van dit Belgisch-Nederlands cultuurcentrum. Afspraken werden gemaakt over het maximale investeringsbedrag en de kostenverdeling tussen de beide gemeenten.

Wensen gebruikers

Het CCB, de hierin gevestigde verenigingen en de gebruikers kunnen uitkijken naar een duurzaam, modern gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Er is een ‘vlekkenplan’ gemaakt. Hierin staan de gewenste afmetingen van de ruimten en de gewenste relatie tussen de ruimten onderling. De huidige en nieuwe gebruikers hebben inmiddels hun wensen en behoeften aan kunnen geven voor de gewenste inrichting en technische uitrusting.

Design & Build

Het project wordt als een Design & Build-opdracht in de markt gezet. Dat betekent dat een bouwteam van architecten, ingenieurs en aannemers gezamenlijk inschrijft voor zowel het ontwerp (design) als de bouw (build). Dat heeft als grootste voordeel dat er sprake is van slechts één contractpartij voor het ontwerp en de uitvoering. Hierdoor kunnen we een cultuurcentrum laten bouwen voor het maximale investeringsbedrag. Dat beperkt het financieel risico dat bijvoorbeeld een aannemer het ontwerp van een architect niet binnen de begroting kan bouwen.

Planning

Op dit moment werken de gemeenten en het cultuurcentrum Baarle een visie uit over onder andere de toekomstige exploitatie, de uitbating van de bar en de samenwerking tussen de gebruikers. De planning is dat we in het najaar starten met de selectieprocedure voor het bouwteam. De gemeenten streven ernaar dat het gebouw eind 2024 klaar is.

Gepubliceerd op donderdag 08 juli 2021