Ophokplicht voor alle pluimvee (update 10 januari)

Na een uitbraak van vogelgriep in Weelde kwam Zondereigen in een bewakingszone te liggen. Deze bewakingszone werd op 7 januari opgeheven waardoor de bijkomende maatregelen (o.a. vervoersverbod) niet meer gelden. De algemene ophokplicht voor pluimvee blijft wel van kracht.

Sinds 15 november geldt er in België een ophokplicht voor vogels, nadat er vogelgriep werd vastgesteld bij wilde vogels op meerdere plaatsen in ons land. Niet alleen professionele bedrijven, ook particulieren moeten hun kippen of ander pluimvee ophokken of afschermen.

Voorzorgsmaatregelen om pluimvee te beschermen

De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten uw kippenren of vogelhok te houden.

  • Iedereen die kippen, siervogels of duiven heeft, moet zijn vogels ophokken of afschermen met een net. Het afschermen kan gebeuren door de dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen.
  • Daarnaast moeten alle vogels binnen gevoederd worden en moet het drenken op een zodanige wijze gebeuren dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Het is verboden om daarbij oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven.

Loopvogels en bepaalde andere vogels (sportduiven, roofvogels, …) moeten voorlopig niet afgeschermd worden.

De maatregelen zijn terug te vinden op de website van het FAVV.

Een zieke of dode vogel gevonden? Meld het!

Wie een zieke of dode vogel vindt, kan altijd bellen naar de gratis vogelgriepviruslijn van het FAVV: 0800 99 777. Het dier zal worden opgehaald en onderzocht om nieuwe uitbraken van het vogelgriepvirus te voorkomen.

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is voor consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Gepubliceerd op maandag 15 november 2021