Uitbraak vogelgriep in Minderhout - Baarle-Hertog en Zondereigen in de bewakingszone

Er is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Minderhout (Hoogstraten). Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) meldt dat het om een erg besmettelijke variant van het vogelgriepvirus gaat.

Rond het bedrijf in Minderhout wordt een beschermingszone van 3 km afgebakend. Daarnaast wordt er een bewakingszone van 10 km rond het pluimveebedrijf ingesteld. Zowel Baarle-Hertog centrum als Zondereigen liggen binnen deze bewakingszone.

Welke maatregelen gelden in de bewakingszone?

  1. Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt (bv. met een net).
  2. Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  3. Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waar ook wilde vogels toegang tot hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  4. Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  5. Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  6. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten onmiddellijk aan de LCE (Lokale Controle Eenheid) worden gemeld. De LCE provincie Antwerpen kan u bellen via het telefoonnr. 03 202 27 11 (tijdens de kantooruren) of mail naar Notif.ANT@favv.be. Buiten de kantooruren kan u terecht op GSM nr. 0478 87 62 19.

Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800 99 777.

Voor professionele pluimveehouders gelden bijkomende maatregelen. Zij worden rechtstreeks op de hoogte gebracht door het FAVV. De maatregelen zijn ook terug te vinden op de website van het Voedselagentschap.

Gepubliceerd op maandag 24 oktober 2022