Vluchtelingen

Het OCMW zorgt voor opvang van vluchtelingen in de gemeente, zowel de gewone opvang waarbij financiële steun wordt gegeven, als opvang in de lokale opvanginitiatieven waarbij enkel materiële hulp wordt gegeven.

Vluchtelingencoördinator

Vluchtelingen kunnen op dinsdag tussen 9 en 12 uur terecht bij de vluchtelingencoördinator.