Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen in het kader van het coronavirus

Dit Vlaamse beschermingsmechanisme is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen als gevolg van de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad of de gouverneur van Antwerpen, financieel te ondersteunen.

Als deze verstrengde coronamaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 leiden, kan een onderneming een premie ontvangen die toelaat om deze terugloop in ontvangsten te overleven.

De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (voor de meeste ondernemingen dus augustus-september van vorig jaar) maar is begrensd tot een maximumbedrag van € 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkenden niet meer dan 80% van een voltijdse betrekking verdienden. Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte omzet tijdens de referentieperiode in 2019.

Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie, de corona compensatiepremie & de corona ondersteuningspremie.

De aanvraag moet uiterlijk op 15 november 2020 online ingediend worden. De online-aanvraag zal mogelijk zijn vanaf oktober. De Vlaamse overheid zal dit op een later moment communiceren.

Lees meer over de bijkomende veiligheidsmaatregelen voor ondernemers