Verwarmingspremie van 100 euro nog niet ontvangen? Dit moet je doen

Nog tot 15 oktober kan je je verwarmingspremie van 100 euro aanvragen als je die nog niet automatisch kreeg van je elektriciteitsleverancier.

Wie heeft recht op de premie?

De verwarmingspremie wordt toegekend aan elk gezin dat op 31 maart 2022 een lopend elektriciteitscontract voor huishoudelijk gebruik had voor de hoofdwoning. Contracten voor commerciële of professionele activiteiten komen niet in aanmerking.

Waarom heb je de premie mogelijk nog niet ontvangen?

Dat komt waarschijnlijk omdat je gegevens in het rijksregister niet dezelfde zijn als je  klantgegevens bij je energieleverancier of de distributienetbeheerder. Bijvoorbeeld door een verschillende schrijfwijze van je naam en/of adres.

Hoe krijg je de premie toch nog?

Heb je je voorschotfacturen sinds 15 april nagekeken en vind je nergens de vermelding “federale verwarmingspremie” terug? Dien dan voor 15 oktober je aanvraag in bij de FOD Economie. Dit kan via het online formulier van de FOD Economie of neem contact op via 0800 120 33 (gratis nummer) of mail naar stookoliecheque@economie.fgov.be.

Welke gegevens heb je nodig voor je aanvraag?

  • je bewijs van domicilie

  • je rekeningnummer

  • naam van je energieleverancier op 31 maart 2022

Wanneer mag je je premie verwachten?

Nadat je je gegevens hebt doorgegeven, vraagt de FOD economie ze ook nog eens op bij je energieleverancier. Als alles klopt, wordt je premie voor 1 november uitbetaald.

Gepubliceerd op vrijdag 09 september 2022