Verkeersveilige gemeente

Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit voor het gemeentebestuur. Het bestuur wil het aantal verkeersslachtoffers naar nul brengen en het verkeersveiligheidsgevoel bij alle weggebruikers verhogen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare actieve weggebruikers: de voetgangers, fietsers en minder mobiele weggebruikers.

Baarle-Hertog startte daarom in 2022 samen met 9 andere gemeenten in de provincie Antwerpen met het traject Verkeersveilige Gemeente. Dit traject is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Gouverneur en haar federale diensten, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Samen begeleiden ze de gemeenten en politie bij de opmaak en uitvoering van een actieplan verkeersveiligheid. De provincie Antwerpen ondersteunt met onder meer begeleidingen op locatie, een Lerend Netwerk, een nieuwsbrief en infofiches.