Vergadering fractieleiders Baarle-Hertog en Baarle-Nassau (BGTS Baarle - Enclavecommissie i.o.)

Datum vergadering donderdag 9 jun 2022 om 20:00
Gemeentehuis Baarle-Nassau
Agenda
  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. BGTS Baarle – advies over het instellen en goedkeuren regeling Enclavecommissie
  3. BGTS Baarle – advies over het aanduiden vertegenwoordiger Algemene Vergadering IOK Afvalbeheer
  4. Bibliotheek Baarle – advies over het goedkeuren jaarrekening 2021
  5. Cultuurcentrum Baarle – advies over het goedkeuren jaarrekening 2021
  6. Rondvraag
  7. Sluiting