Vergadering Enclavecommissie (BGTS Baarle)

Datum vergadering donderdag 8 jun 2023 om 20:00
Gemeentehuis Baarle-Nassau
Agenda
  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Cultuurcentrum Baarle – jaarrekening 2022 – advies
  3. Bibliotheek Theek5 – jaarrekening 2022 – advies
  4. Bibliotheek Theek5 – begroting 2023 – advies
  5. Cultuurcentrum Baarle – nieuwe huisvesting – toelichting aanbesteding
  6. Rondvraag
  7. Sluiting