Veerkrachtige dorpen

Het Veerkrachtige Dorpentraject gaat op zoek naar wat er leeft in Zondereigen, geeft inwoners een stem en helpt hen nadenken over wat zij belangrijk vinden voor hun dorp.

Het traject "Veerkrachtige dorpen" is een samenwerking tussen het gemeentebestuur van Baarle-Hertog, de dorpsraad van Zondereigen, de provincie Antwerpen en RURANT vzw.

Hoe die dorpse sfeer behouden? 

Samen zoeken we naar kansen om Zondereigen nog veerkrachtiger te maken. In Veerkrachtig Zondereigen vertrekken we vanuit de brede vraag naar de noden en behoeften van de inwoners van het dorp. 

Toekomstig ruimtelijk beleid

Daarnaast ligt de focus op een uit te werken masterplan voor het dorp: het gemeentebestuur wil een gedragen visie voor Zondereigen uitwerken om toekomstig (ruimtelijk) beleid op te baseren: 

  • Wat met de kerk, de oude brandweerkazerne?
  • Wat met wonen? (kernverdichting, welke woonnoden zijn er?)

Neem Zondereigen mee in handen

Dorpen in Vlaanderen zijn in volle evolutie en dat brengt heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe zit dat voor Zondereigen? Wat zijn de noden en behoeften? En waar liggen de kansen?

Op het startmoment konden inwoners van Zondereigen hun mening geven over de volgende 10 thema’s: ouder worden, mobiliteit, jong zijn, sociale samenhang, wonen, armoede, je lokaal bestuur, basisvoorzieningen, klimaat en werkgelegenheid.

De volgende maanden organiseren we nog 4 avondsessies:

Tijdens die momenten gaan we dieper in op de thema’s die jullie het belangrijkst vinden voor de toekomst van Zondereigen. We brengen alles samen in een visiedocument.

Alle info over Veerkrachtige dorpen