Visie Veerkrachtig Zondereigen

Met het Veerkrachtige Dorpentraject gingen we in 2023 op zoek naar wat er leeft in Zondereigen, gaven we inwoners een stem en hielpen hen nadenken over wat zij belangrijk vinden voor hun dorp.

In Veerkrachtig Zondereigen zijn we vertrokken vanuit de brede vraag naar de noden en behoeften van de inwoners van het dorp. Samen zochten we naar kansen om Zondereigen nog veerkrachtiger te maken.

Daarnaast lag de focus op een uit te werken masterplan voor het dorp. Het gemeentebestuur wilde een gedragen visie voor Zondereigen uitwerken om toekomstig (ruimtelijk) beleid op te baseren: 

  • Wat met de kerk, de oude brandweerkazerne?
  • Wat met wonen? (kernverdichting, welke woonnoden zijn er?)

Op maandag 27 november 2023 presenteerden we het visiedocument Veerkrachtig Zondereigen. Team Zondereigen gaat samen met de dorpsraad van Zondereigen aan de slag met de acties. 

Het traject "Veerkrachtige dorpen" kwam tot stand samen met de dorpsraad van Zondereigen, de provincie Antwerpen, RURANT vzw en het gemeentebestuur van Baarle-Hertog.