Vastgoedinformatie (stedenbouwkundige inlichtingen)

Bij de overdracht van onroerend goed verstrekt de gemeente vastgoedinfo. Dit kan gaan over overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen, ...

Meestal gebeurt dit op vraag van de notaris of makelaar. 

Procedure

De gemeente Baarle-Hertog is aangesloten op het Vastgoedinformatieplatform van de Vlaamse overheid. U kan vastgoedinformatie aanvragen via dit platform in het kader van een verkoop of langdurige verhuur.

Vraag vastgoedinformatie aan via het Vastgoedinformatieplatform

Kostprijs

De retributie bedraagt 135 euro per adres of per groep van 5 aaneengesloten kadastrale percelen.