Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het vast bureau bestaat uit dezelfde personen (leden) als het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester, schepenen en algemeen directeur zijn dus ook voorzitter, leden en algemeen directeur van het vast bureau.

De vergaderingen van het vast bureau zijn niet openbaar.

 

Samenstelling