Vaccinatie 80-plussers

De 80-plussers en bewoners van woonzorgcentra (WZC) komen in aanmerking voor een tweede booster. Alle thuiswonende 80-plussers krijgen begin juni een uitnodiging. Zij bevestigen, weigeren of verplaatsen hun afspraak online of via het callcenter (014) 39 56 56.

Bewoners van een woonzorgcentrum ontvangen geen uitnodiging. Ze kunnen ter plaatse gevaccineerd worden. De bewoners van assistentiewoningen, ouder dan 80 jaar, kunnen tegelijkertijd mee gevaccineerd worden. 

Waar?

Inwoners van Baarle-Hertog kunnen voor hun tweede boosterprik terecht in het gebouw van HVV Hoogstraten (Katelijnestraat 29 in Hoogstraten). Deze locatie wordt tijdelijk ingericht als vaccinatiepunt.

Geraak je moeilijk ter plaatse?

Je kan een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale. Bel liefst drie dagen vooraf naar de gemeente om je rit te reserveren, tel. (014) 69 80 70. Geef aan onze medewerker aan dat je gebruik wil maken van de Minder Mobielen Centrale voor een vaccinatierit naar Hoogstraten.

Waarom een tweede boosterprik?

De tweede booster wordt uit voorzorg aangeboden aan de 80-plussers en de bewoners van woonzorgcentra. Deze mensen zijn het meest kwetsbaar en kregen als eerste de eerdere booster, waardoor er bij deze doelgroep al meer tijd is verstreken sinds hun laatste immuniteitsboost. Minimaal moeten er vier maanden verstreken zijn na de laatste vaccinatie.

Valse uitnodiging voor vaccinatie tegen apenpokken in omloop

Let op: er circuleren valse uitnodigingen voor een vaccinatie tegen de apenpokken. De uitnodiging lijkt van het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid te komen, maar is vals. Het is een phishingbericht.

Heb je een dergelijk bericht ontvangen? Klik niet op de link in het bericht en vul geen gegevens in. Stuur het bericht door naar verdacht@safeonweb.be en verwijder het. 

De Vlaamse overheid meldt op de website laatjevaccineren.be dat er geen vaccinatiecampagne voorzien is tegen apenpokken.

Er doen verschillende valse uitnodigingen de ronde, lees er meer over en bekijk enkele voorbeelden.

Gepubliceerd op maandag 30 mei 2022