Tijdelijk verkeersreglement - Camperweekend De Zwervers Voorkempen

Datum bekendmaking donderdag 29 juli 2021
Datum besluit maandag 26 juli 2021

Artikel 1 

Ten behoeve van het camperweekend van De Zwervers Voorkempen, p/a Hans Ramsdonck Willibrodusstraat 14 te 2382 Poppel, geldt op een gedeelte van de parking langs de Amalia Van Solmstraat een parkeerverbod vanaf vrijdag 8 april 2022 om 12.00 uur tem zondag 10 april 2022 om 18.00 uur, uitgezonderd voor de 15 motorhomes van De Zwervers Voorkempen.

Artikel 2 

Deze toelating wordt verleend op basis van de huidige maatregelen tegen COVID-19, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (zoals gewijzigd) en is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van  voormeld ministerieel besluit.

Artikel 3

De maatregelen voorzien in artikel 1 zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door een aangepaste verkeerssignalisatie en bekendgemaakt worden zoals voorgeschreven door artikels 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 4 

De bepalingen in artikel 1 zijn niet van toepassing voor de voertuigen van de hulpdiensten, politie en dringende oproepen van geneesheren.

Artikel 5 

De overtreders van de verbods- en gebodsbepalingen bevolen door de krachtens onderhavige verordening geplaatste tekens zullen vervolgd en gestraft worden overeenkomstig artikel 29 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten op de politie over het wegverkeer.