Tijdelijk verkeersreglement - Leliestraat

Datum bekendmaking donderdag 7 oktober 2021
Datum besluit maandag 4 oktober 2021

Artikel 1 

De Leliestraat wordt afgesloten voor alle verkeer van 11 oktober 2021 tot en met 10 december 2021.

Artikel 2

De maatregelen voorzien in artikel 1 zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door een aangepaste verkeerssignalisatie en bekendgemaakt worden zoals voorgeschreven door artikels 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 3

De bepalingen in artikel 1 zijn niet van toepassing voor de voertuigen van de hulpdiensten, politie en dringende oproepen van geneesheren.

Artikel 4

De overtreders van de verbods- en gebodsbepalingen bevolen door de krachtens onderhavige verordening geplaatste tekens zullen vervolgd en gestraft worden overeenkomstig artikel 29 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten op de politie over het wegverkeer.