Tijdelijk verkeersmaatregelen - zone 30 in schoolomgeving (Zondereigen)

Datum bekendmaking donderdag 6 jul 2023 om 00:00
Datum besluit maandag 3 jul 2023 om 00:00

Artikel 1

Vanaf 1 september 2023 wordt het weggedeelte, vanaf Zondereigen 64 tot het begin/einde van de bebouwde kom, gelegen tussen Zondereigen 64 en het
Jagersbeemdenpad, ingericht als zone 30 schoolomgeving. Deze maatregelen worden
aangeduid met de verkeersborden F4a en F4b.


Artikel 2

De maatregelen voorzien in artikel 1 zullen ter kennis gebracht worden van de
weggebruikers door een aangepaste verkeerssignalisatie en bekendgemaakt worden zoals
voorgeschreven door artikels 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur.


Artikel 3

De bepalingen in artikel 1 zijn niet van toepassing voor de voertuigen van de
hulpdiensten, politie en dringende oproepen van geneesheren.


Artikel 4

De overtreders van de verbods- en gebodsbepalingen bevolen door de krachtens
onderhavige verordening geplaatste tekens zullen vervolgd en gestraft worden
overeenkomstig artikel 29 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de
wetten op de politie over het wegverkeer.