Bijzonder plan van aanleg (BPA)

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt op gemeentelijk niveau ter verfijning van het gewestplan. Na de goedkeuring van het provinciale "Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen" worden er geen nieuwe BPA's meer gemaakt. Vanaf dan worden in de provincie Antwerpen gemeentelijke RUP's opgemaakt. De bestaande BPA's blijven wel rechtsgeldig tot ze worden vervangen door een RUP.