Test- en quarantaineplicht voor reizigers (update 20/4)

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn sterk afgeraden. Wie toch reist om essentiële reden, moet strenge test- en quarantaineregels naleven. Iedereen die langer dan 48 uur in rode zone was, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) verplicht

Voorafgaand aan de terugkeer naar of aankomst in België, vul je verplicht het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF).

Reis je met een vervoerder (bv. vliegtuig, trein, ...), dan zal de vervoerder zowel voor het instappen als bij aankomst controleren of je dit deed. Wie dit niet doet, zal niet kunnen instappen of zal België niet binnen mogen.

Reis je met eigen vervoer (bv. auto, mobilhome, ..), én duurde je verblijf in het buitenland langer dan 48 uur of zal je verblijf in België langer dan 48 uur duren? Tijdens de volledige reis tot je eindbestemming moet je het bewijs bij je hebben dat je het PLF invulde en indiende. Je bewaart dit bewijs tot 48 uur na je aankomst of terugkeer in België.

Uitzonderingen
Volgende personen moeten voorafgaand aan hun aankomst of terugkeer in België het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) niet invullen:

 • als je met eigen vervoer naar België komt én ofwel voor korte duur (max. 48 uur) in België zal verblijven ofwel minder dan 48 uur in het buitenland was
 • als je met eigen vervoer in het kader van je werk naar België reist, zoals:
  - transportwerkers of vervoeraanbieders (incl. vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik in België vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn)
  - zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken
  - grensarbeiders (dit zijn werknemers die in een lidstaat arbeid in loondienst verrichten en in een andere lidstaat wonen, waarnaar deze werknemers in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeren)
 • als je in het kader van het leerplichtonderwijs als grensscholier naar België reist
 • als je in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap naar België reist


Test- en quarantaineplicht voor wie uit rode zone komt

Wie na een verblijf van meer dan 48 uur uit rode zone terugkeert of voor een verblijf van langer dan 48 uur uit rode zone in België aankomt, wordt als hoogrisicocontact beschouwd.

Je gaat meteen verplicht in quarantaine en laat een test afnemen op dag 1 (enkel Belgische inwoners) en dag 7 na aankomst in België. De quarantaine kan ten vroegste worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 ervan. Deze verplichting geldt voor iedereen: zowel inwoners als niet-inwoners van België. Niet-inwoners die een recente negatieve PCR-test bij aankomst in België voorleggen, moeten alleen een test laten afnemen op dag 7 na aankomst.

Onder meer grensbewoners of grensarbeiders die reizen in deze hoedanigheid, alsook grensscholieren en leerlingen of studenten die reizen in het kader van leerplichtonderwijs, hun studies of stages, zijn vrijgesteld van deze quarantaineplicht. 

Lees hier al wie volledig of gedeeltelijk vrijgesteld is van de quarantaineplicht na terugkeer of aankomst uit rode zone

Na aankomst in België ontvang je een sms waarmee je je kan aanmelden bij een testcentrum.

Meer info over test- en quarantaineregels in België als je uit rode zone komt


Negatieve test verplicht voor niet-inwoners die uit rode zone naar België komen

Kom je uit rode zone naar België, dan moet je een recent negatief resultaat van een PCR-test kunnen voorleggen. De PCR-test mag niet langer dan 72 uur voor je vertrek naar België zijn afgenomen.

Voor wie geldt de verplichte negatieve test WEL?

Deze verplichting om een negatief testresultaat voor te leggen geldt enkel als je:

 • niet in België woont (je hebt geen hoofdverblijfplaats in België), en
 • 6 jaar of ouder bent

Ook al kan je een negatieve test voorleggen, dan ben je nog steeds verplicht om:

 • het PLF in te vullen
 • jezelf in quarantaine te plaatsen
 • je te laten testen op dag 7 na aankomst in België

Voor wie geldt de verplichte negatieve test NIET?

Volgende personen moeten bij aankomst uit rode zone in België géén negatieve test voorleggen:

 • als je met eigen vervoer naar België komt én ofwel voor korte duur (max. 48 uur) in België zal verblijven ofwel minder dan 48 uur in het buitenland was
 • als je met eigen vervoer in het kader van je werk naar België reist, zoals:
  - transportwerkers of vervoeraanbieders (incl. vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik in België vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn)
  - zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken
  - grensarbeiders (dit zijn werknemers die in een lidstaat arbeid in loondienst verrichten en in een andere lidstaat wonen, waarnaar deze werknemers in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeren)
 • als je in het kader van het leerplichtonderwijs als grensscholier naar België reist
 • als je in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap naar België reist
 • als je inwoner van België bent (hoofdverblijfplaats) hoef je nooit een negatief testresultaat voor te leggen wanneer je na een verblijf in rode zone terug in België toekomt

Voorbeeld: je woont in Nederland, en komt naar de winkel in Baarle-Hertog, dan hoef je in België geen negatief testresultaat voor te leggen.

Let wel: je blijft thuis als je ziek bent. 

Volg strikt de regels in België in verband met winkelen.

Overzicht maatregelen reizen voor Belgen (20210420).pdf45 Kb(pdf)

Gepubliceerd op maandag 19 april 2021