Test- en quarantaineplicht voor reizigers (update 12/2)

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot 1 april. Wie toch reist om essentiële reden, moet strengere regels naleven. Iedereen die langer dan 48 uur in rode zone was, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.


Test- en quarantaineplicht voor wie uit rode zone komt

a) Je reist met een vervoerder (bv. vliegtuig, trein, …)

Voorafgaand aan de terugkeer naar of aankomst in België, vul je verplicht het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF).

De vervoerder controleert zowel voor het instappen als bij aankomst of je dit deed. Wie dit niet doet, zal niet kunnen instappen of zal België niet binnen mogen.

b) Je reist met een eigen transportmiddel (bv. auto, motorhome, …)

Verbleef je langer dan 48 uur in het buitenland, en zal je verblijf in België langer dan 48 uur duren? Dan moet je voorafgaand aan je terugkeer naar of aankomst in België, verplicht het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen.

Tijdens de volledige reis tot je eindbestemming moet je het bewijs bij je hebben dat je het PLF invulde en indiende. Je bewaart dit bewijs tot 48 uur na je aankomst of terugkeer in België.

c) Wie na een verblijf van meer dan 48 uur uit rode zone terugkeert, wordt als hoogrisicocontact aanzien:

Je gaat meteen verplicht in quarantaine en laat een test afnemen op dag 1 en dag 7 na aankomst in België. De quarantaine kan ten vroegste worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 ervan. Deze verplichting geldt voor iedereen: zowel inwoners als niet-inwoners van België. 
Niet-inwoners die een recente negatieve PCR-test bij aankomst in België voorleggen, moeten alleen een test laten afnemen op dag 7 na aankomst.  

Na aankomst in België ontvang je een sms waarmee je je kan aanmelden bij een testcentrum.

Er zijn slechts in een beperkt aantal gevallen strikte uitzonderingen voorzien:

 • voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren is werken op de plaats van tewerkstelling toegestaan, op voorwaarde dat ze hiervoor een attest van de werkgever hebben (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020)
 • studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen)
 • wie vanaf 4 januari 2021 kan aantonen dat hij of zij terugkeert naar België na een verblijf in het buitenland om professionele redenen, kan een afwijking krijgen op de quarantaine- en testverplichting (de voorwaarde is wel dat je tijdens je zakenreis geen risico’s nam):
  - elke werkgever, die een professionele buitenlandse reis van een werknemer moet verklaren, moet het Business Travel Abroadformulier (BTA-formulier) invullen
  - bij zijn terugkeer moet de werknemer het nummer van deze verklaring door de werkgever in zijn Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) aangeven
  - indien de werknemer die verklaring niet kan voorleggen, wordt de reis als niet-professioneel beschouwd

Meer info over test- en quarantaineregels in België als je uit rode zone komt


Negatieve test verplicht voor niet-inwoners die uit rode zone naar België komen

Kom je uit rode zone naar België, dan moet je een recent negatief resultaat van een PCR-test kunnen voorleggen. De PCR-test mag niet langer dan 72 uur voor je vertrek naar België zijn afgenomen.

Voor wie geldt de verplichte negatieve test WEL?

Deze verplichting om een negatief testresultaat voor te leggen geldt enkel als je:

Ook al kan je een negatieve test voorleggen, dan ben je nog steeds verplicht om:

 • het PLF in te vullen
 • jezelf in quarantaine te plaatsen
 • je te laten testen op dag 7 na aankomst in België

Voor wie geldt de verplichte negatieve test NIET?

Volgende personen moeten bij aankomst uit rode zone in België géén negatieve test voorleggen:

 • als je voor korte duur naar België komt (met korte duur wordt bedoeld dat je verblijf in België minder dan 48 uur zal duren)
 • als je in het kader van je werk naar België reist, zoals:
  - transportwerkers of vervoeraanbieders (incl. vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik in België vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn)
  - zeevarenden
  - grensarbeiders (dit zijn werknemers die in een lidstaat arbeid in loondienst verrichten en in een andere lidstaat wonen, waarnaar deze werknemers in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeren)
 • als je in het kader van het leerplichtonderwijs als grensscholier naar België reist
 • als je in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap naar België reist
 • als je inwoner van België bent (hoofdverblijfplaats) hoef je nooit een negatief testresultaat voor te leggen wanneer je na een verblijf in rode zone terug in België toekomt

Voorbeeld: je woont in Nederland, en komt naar de winkel in Baarle-Hertog, dan hoef je in België geen negatief testresultaat voor te leggen.

Let wel: je blijft thuis als je ziek bent. 

Volg strikt de regels in België in verband met winkelen.

Wat betekent het reisverbod van en naar België? Welke verplaatsingen worden als essentieel beschouwd en zijn toegelaten? Wat zijn de gevolgen hiervan in Baarle?

 

Gepubliceerd op dinsdag 22 december 2020