Stedenbouwkundige inlichtingen voor notarissen

Bij iedere overdracht van een goed zal de notaris stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen bij de gemeente. Deze worden mee opgenomen in de verkoopsakte.

Procedure

De stedenbouwkundige inlichtingen kunnen via mail of per brief worden aangevraagd.