Sociaal-pedagogische toelage

De gemeente Baarle-Hertog kent een toelage toe aan ouders die thuis de verzorging en de opvoeding op zich nemen van een kind met een beperking of een ernstige aandoening.

De sociaal-pedagogische toelage is er voor kinderen met  een specifieke ondersteuningsbehoefte die al recht hebben op een zorgtoeslag bovenop het basisbedrag van het groeipakket (de vroegere verhoogde kinderbijslag). 

Voorwaarden

  • Uw kind haalt minimum 4 punten in pijler 1 van de toeslag voor kinderen met een handicap.
  • Uw kind mag niet ouder zijn dan 18 jaar op 31 december van het jaar waarin de toelage wordt aangevraagd.

Procedure

U vraagt de toelage aan bij de maatschappelijk assistent. Maak een afspraak met de maatschappelijk assistent via het telefoonnummer 014 69 80 70 als u een aanvraag wil indienen of als u meer informatie wenst over deze toelage.

Wat meebrengen

Neem een geldig attest mee waaruit de ernst van de aandoening van uw kind blijkt. Het attest vermeldt het aantal punten dat uw kind behaalde op de medisch-sociale schaal. 

Dit attest kan u opvragen bij:

  • de uitbetaler van uw groeipakket
  • FOD Sociale Zekerheid
  • Kind en Gezin

Kostprijs

150 € / jaar