Sociaal-pedagogische toelage

De gemeente Baarle-Hertog kent een toelage toe aan een ouder die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt van zijn/haar zwaar gehandicapt kind.

Voorwaarden

Uw kind haalt ten minste 4 punten in pijler 1 van de toeslag voor kinderen met een handicap (vergelijkbaar met een erkenning van 66 procent ongeschiktheid).

Procedure

U vraagt de toelage aan bij de maatschappelijk assistent. 

Wat meebrengen

attest waaruit de erkenning van de handicap blijkt

Bedrag

150 € / jaar