Sociaal internetaanbod

Sinds 1 maart 2024 kan een nieuw sociaal tarief voor internet aangevraagd worden: het ‘sociaal internetaanbod’. Wie in aanmerking komt, betaalt dan 19 euro per maand voor vast internet en tot maximaal 40 euro per maand voor bundels (internet met gsm, televisie of vaste telefoon).

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor dit nieuwe sociaal internetaanbod als:

 • u in België woont
 • u of een lid van uw gezin nog geen gebruik maakt van het vroegere sociaal telecomtarief of van het nieuwe sociaal internetaanbod

Daarnaast behoort u of een lid van uw huishouden tot 1 van de volgende categorieën:

 • Categorie 1: u of een persoon die bij u gedomicilieerd is krijgt van het OCMW:
  • een leefloon
  • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
  • een maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat
  • een wachtuitkering op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • een wachtuitkering op een tegemoetkoming voor personen met een handicap.
 • Categorie 2A: u of een persoon die bij u gedomicilieerd is krijgt van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap:
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming
  • een integratietegemoetkoming
 • .Categorie 2B: u of een persoon die bij u gedomicilieerd is krijgt via de zorgkas een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
 • Categorie 2C: u of een persoon die bij u gedomicilieerd is heeft een specifieke ondersteuningsbehoefte of is getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal en krijgt via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie, een zorgtoeslag (vroeger: verhoogde kinderbijslag).
 • Categorie 3: u of een persoon die bij u gedomicilieerd is, krijgt van de Federale Pensioendienst:
  • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Krijgt u al het vroegere sociaal telecomtarief en is dat voor u gunstiger, bijvoorbeeld omdat u geen internet maar wel een vaste telefoon hebt? Dan behoudt u dat tarief zolang u niet van telecomoperator verandert.
Als u voor het nieuwe sociaal internetaanbod kiest, dan kunt u later het vroegere sociaal telecomtarief niet meer aanvragen.

Procedure

 • U krijgt het sociaal internetaanbod niet automatisch.
  Als u denkt recht te hebben op het sociaal internetaanbod, kunt u dat bij de volgende telecomoperatoren aanvragen:
  • Telenet
  • Proximus
  • Bovenstaande operatoren zijn verplicht het sociaal internetaanbod aan te bieden. Andere operatoren mogen het aanbieden maar zijn daartoe niet verplicht. Vraag dit dus steeds vooraf na.
 • Uw operator zal vragen naar uw rijksregisternummer of identiteitskaart. Vervolgens geeft uw operator uw rijksregisternummer door aan de FOD Economie.
 • De FOD Economie controleert dan of u aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. Als u in aanmerking komt, kan uw contract voor het sociaal internetaanbod ingaan binnen de 7 dagen.
 • De FOD Economie controleert elke zes maanden of u nog steeds recht heeft op het sociaal internetaanbod.

Kostprijs

Financieel voordeel

Voor een sociaal internetabonnement

 • voor internet betaalt u maximaal 19 euro per maand.
 • voor een bundel betaalt u maximaal 40 euro per maand. Een bundel bestaat uit internet in combinatie met minimum 1 of meerdere andere diensten (bijvoorbeeld televisie en/of telefonie en/of mobiele telefonie,…). De telecomoperatoren kunnen zelf kiezen welke dienst(en) ze bijkomend aanbieden. Vergelijk dus zeker hun aanbod.