Samenwerking met Baarle-Nassau

De Belgische gemeente Baarle-Hertog en de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau vormen samen een internationale legpuzzel van 30 enclaves.

Door de verwevenheid van de gemeenten wordt op allerlei beleidsdomeinen samengewerkt, bijvoorbeeld:

  • infrastructuur (onderhoud of aanleg van wegen en fietspaden, aanleg of vernieuwing van riolering)
  • cultuur (cultuurcentrum, bibliotheek, academie)
  • veiligheid (gezamenlijk brandweerkorps)

 

BGTS Baarle (Benelux Groepering Territoriale Samenwerking Baarle)

De grensoverschrijdende samenwerking tussen de beide gemeentebesturen evolueerde in 2021 naar een Benelux Groepering Territoriale Samenwerking Baarle of kortweg een BGTS.

De BGTS Baarle kan, net als voorheen het Gemeenschappelijk Orgaan Baarle (GOB), rechtsgeldige beslissingen nemen die bindend zijn voor de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.

In tegenstelling tot het GOB, heeft de BGTS Baarle ook rechtspersoonlijkheid. Zo kunnen de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau voortaan bevoegdheden overdragen aan de BGTS Baarle.

De BGTS Baarle krijgt bestuurlijk vorm in een Enclaveraad (gemeenschappelijke vergadering van de beide raden) en een Enclavecollege (gemeenschappelijke vergadering van de beide colleges).

Enclavecollege en Enclaveraad