Samenwerking met Baarle-Nassau

De Belgische gemeente Baarle-Hertog en de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau vormen samen een internationale legpuzzel van 30 enclaves.

Door de verwevenheid van de gemeenten wordt op allerlei beleidsdomeinen samengewerkt, bijvoorbeeld:

  • infrastructuur (onderhoud of aanleg van wegen en fietspaden, aanleg of vernieuwing van riolering)
  • cultuur (cultuurcentrum, bibliotheek, academie)
  • veiligheid (gezamenlijk brandweerkorps)

 

Gemeenschappelijk Orgaan Baarle (GOB)

Om de samenwerking tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog te formaliseren hebben de twee gemeenten in 1998 het "Gemeenschappelijk Orgaan Baarle" (GOB) opgericht. Deze publiekrechtelijke vorm van internationale samenwerking is mogelijk dankzij de "Benelux Overeenkomst inzake Grensoverschrijdende Samenwerking tussen Territoriale Autoriteiten en Samenwerkingsverbanden".

Dankzij het GOB kunnen de gemeentebesturen rechtsgeldige beslissingen nemen over gemeenschappelijk beleid. Deze beslissingen zijn bindend voor de deelnemende partijen (de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog). Om ervoor te zorgen dat de beslissingen ook bindend zijn voor de burgers van de gemeenten bekrachtigen de gemeenteraden van beide gemeenten de beslissingen direct na hun gemeenschappelijke vergadering.

 

GOB in beperkte en plenaire samenstelling

Overzicht zonder foto