Samen tegen vuurwerkoverlast in Baarle

De vuurwerkverkoop kwam dit jaar veel eerder op gang dan vorige jaren. Dit brengt overlast met zich mee voor onze inwoners. De gemeente probeert deze zo veel mogelijk te beperken, al is het helaas onmogelijk om alle overlast weg te nemen.

Verkeersmaatregelen Kapelstraat en Klokkenstraat

De gemeenten namen al op 14 oktober verkeersmaatregelen in de Kapelstraat en de Klokkenstraat. We hebben eenrichtingsverkeer en een parkeer- en stilstaanverbod ingevoerd. Dit verbeterde de doorstroming en de verkeersveiligheid in deze straten. Al blijft de verkeersdruk op de Kapelstraat, de Klokkenstraat en aangrenzende woonwijken nog groot.

We zijn regelmatig in overleg met de politie om de situatie te bespreken en bij te sturen waar nodig. Meer dan andere jaren zal de politie controleren op het afsteken van vuurwerk, verkeerd parkeren, het tegen de richting inrijden van een straat met eenrichtingsverkeer, …

Vuurwerk afsteken

Vuurwerk afsteken is in principe verboden. Het kan in Baarle-Hertog enkel met toestemming van de burgemeester. In Baarle-Nassau is het enkel mogelijk met oud op nieuw van 18 uur tot 2 uur.

Ondanks het vuurwerkverbod in het dorp, merken we dat er toch nog vuurwerk wordt afgestoken in woonwijken, op pleintjes en ook buiten het centrum. Ouders durven hun kinderen niet meer buiten te laten spelen. Honden en paarden worden opgeschrikt door vuurwerk. Om dit te doen stoppen, hebben we jouw hulp nodig. Steek geen vuurwerk af. Zie je iemand die vuurwerk wil afsteken, spreek hem erop aan of bel de politie.

Meld overlast

De politie is 24 uur per dag bereikbaar. De Belgische politie kan je altijd bellen via het nr. 014 69 80 79. Wanneer de wijkagenten niet aanwezig zijn, word je automatisch doorverbonden met de Politie regio Turnhout. In noodgevallen bel je het nr. 101.

Gepubliceerd op maandag 14 november 2022