Samen naar een klimaatneutraal Baarle-Hertog

Dat het klimaat verandert, merken we aan de extremere weersomstandigheden zoals de warme en droge zomers van de voorbije jaren. Willen we van Baarle-Hertog een klimaatneutrale gemeente maken tegen 2050, dan hebben we een duidelijke wegwijzer nodig.

Energie- en klimaatplan goedgekeurd door de gemeenteraad

Niets doen is geen optie. Dan blijven we met luchtvervuilende wagens in de file staan, drogen onze natuur- en landbouwgebieden in de zomer uit en staan alsmaar meer straten blank door stortbuien. Het energie- en klimaatplan bundelt de klimaatambities van de gemeente Baarle-Hertog op korte termijn (40% minder CO²-uitstoot tegen 2030), zonder de eindstreep (klimaatneutraal in 2050) uit het oog te verliezen. De gemeenteraad keurde dit plan op 30 juni goed.

Wat zijn de ambities in Baarle-Hertog?

Om de ambities waar te maken kiest Baarle-Hertog voor:

  • een gemeente met comfortabele en energiezuinige woningen
  • een gemeente waar veel gefietst wordt
  • een gemeente met een aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving
  • een gemeente waar landbouw en natuur hand in hand de biodiversiteit versterken
  • een gemeente waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd én betaalbaar is voor iedereen

Dat kunnen we niet alleen, zeker niet als kleine gemeente. We moeten hiervoor de krachten bundelen met inwoners, bedrijven, overheden en andere partners. Alleen door samenwerking kunnen we in de juiste richting bewegen en voldoende snelheid maken. Want niemand maakt alleen het verschil.

Sophieke Verhoeven, schepen van duurzaamheid: “Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste generatie die er wat aan kan doen. De realisatie van onze klimaatambitie zal voor onze gemeente een optelsom zijn van vele, soms kleine, acties.”

Waar kunnen we het verschil maken?

De woningen in Baarle-Hertog zijn verantwoordelijk voor 62% van de lokale CO²-uitstoot. Baarle-Hertog kan haar klimaatdoelstellingen alleen halen wanneer de woningen energiezuiniger worden en zelf meer hernieuwbare energie produceren.

De gemeente wil haar inwoners sensibiliseren om hun woning ingrijpend te renoveren. Als jaarlijks 3% van de woningen (bouwjaar voor 2011) grondig gerenoveerd wordt en er meer zonnepanelen op de daken komen, dan kunnen we tegen 2030 de elektriciteitsbehoefte van de woningen lokaal produceren met eigen fotovoltaïsche zonne-installaties.

De gemeente zet mee haar schouders onder de bouw van nieuwe energiezuinige gebouwen, zoals een nieuw cultuurcentrum in Baarle en een nieuwe school en kinderopvang in Zondereigen en de realisatie van grote bouwprojecten in de Kerkstraat en de Molenstraat. Ook woonmaatschappij DE ARK levert inspanningen door het isoleren en renoveren van bestaande sociale woningen in Baarle-Hertog.

Gepubliceerd op maandag 05 juli 2021