RUP CCB WUG Loswal – Burgemeester Van Gilsestraat en RUP CCB Pastoor De Katerstraat (in opmaak)

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “CCB WUG Loswal – Burgemeester Van Gilsestraat” en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “CCB Pastoor De Katerstraat” zijn in opmaak. 

Procedure

 

Ontwerpfase

Op dit moment zitten we in de vierde fase van de opmaak van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen. Er werden ontwerpversies van de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt na advisering van de voorontwerpen.

De gemeenteraad heeft op 20 oktober 2022 deze ruimtelijke uitvoeringsplannen voorlopig vastgesteld:

  • RUP CCB WUG Loswal – Burgemeester van Gilsestraat
  • RUP CCB Pastoor De Katerstraat

De ontwerpversies van de ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn nu in openbaar onderzoek. Onderaan dit bericht vindt u ook de scopingsnota’s. Hierin werden de reacties op de startnota’s verwerkt. Verder wordt ook gemotiveerd waarom de opmaak van een plan-milieueffectrapport (plan-MER) niet nodig is.

Openbaar onderzoek

 Adviezen, opmerkingen en bezwaren over de ontwerp ruimtelijke uitvoeringsplannen konden tot en met 6 januari 2023 bij het gemeentebestuur worden  ingediend. Het openbaar onderzoek is afgerond.