RUP CCB WUG Loswal – Burgemeester Van Gilsestraat en RUP CCB Pastoor De Katerstraat (in opmaak)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “CCB WUG Loswal – Burgemeester Van Gilsestraat” en het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “CCB Pastoor De Katerstraat” zijn in opmaak. De tweede fase van deze opmaakprocessen, waaronder de scopingnota’s, is afgerond.

Procedure

 

Fase scopingnota

Deze scopingnota’s bouwen verder op de startnota’s waarover een publieke raadpleging werd georganiseerd van 1 oktober 2021 tot en met 29 november 2021.

In deze scopingsnota’s worden onder meer de ontvangen adviezen en inspraakreacties van de eerste raadplegingsronde verwerkt, en wordt bekeken hoe met deze adviezen en inspraakreacties wordt omgegaan.

Volgende stappen

Momenteel is de volgende fase opgestart betreffende de opmaak van het voorontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “CCB WUG Loswal – Burgemeester Van Gilsestraat “ en het voorontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “CCB Pastoor De Katerstraat”. In deze fase worden de visies vanuit de scopingnota’s doorvertaald in concrete bestemmingszones met hieraan gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften.

Een volgend inspraakmoment is voorzien met het openbaar onderzoek over deze ontwerp RUP’s.