Ruimen van waterlopen

In onze gemeente onderhoudt de provincie Antwerpen het Merkske, de Noordermark, de Vossenbergloop, de Ginhovenloop, De Rijt, de Jagersbeemdenloop en de Ruiterveldenloop in Zondereigen. Elk najaar, van september tot december, maait de provincie de overtollige vegetatie en worden zwerfvuil en andere hindernissen verwijderd.

Aangepast maaibeheer waar het kan

In het verleden werden alle waterlopen volledig gemaaid, over de volledige breedte. De functie van de waterloop was toen louter de vlotte afvoer van het water naar de zee. Maar die aanpak is ondertussen toch wel achterhaald.

Vooral in bredere waterlopen wordt daarom meer en meer een ecologisch maaibeheer toegepast. Hierbij wordt een stroomgeul gemaaid, maar blijft een deel van de vegetatie staan. Op die manier is (vertraagde) afvoer gegarandeerd, maar zakt het waterpeil in de zomer minder weg. Het water heeft de kans om in de bodem te filtreren. Bovendien zorgt de smallere stroomgeul voor een hoger debiet in tijden van droogte, met hogere zuurstofconcentraties tot gevolg. De watergebonden fauna en flora blijven gespaard van een totale kaalslag en vissen vinden een vluchtweg tijdens de uitvoering van de maaiwerken.

Meer weten over het onderhoud van de waterlopen in onze gemeente?