Rioolbeheer overgedragen aan Pidpa

Met ingang van 1 januari 2024 heeft de gemeente Baarle-Hertog het rioolbeheer overgedragen aan Pidpa. Wat betekent dit voor onze inwoners?

Integrale waterfactuur via de waterbedrijven

Waterbedrijven Brabant Water en Pidpa zorgen voortaan voor een integrale waterfactuur. Dat betekent dat het waterbedrijf niet enkel het drinkwater aanrekent via de waterfactuur, maar ook de kosten voor afvoer (gemeentelijke sanering) en zuivering van het afvalwater (bovengemeentelijke sanering). Hiermee voldoen ze aan de verplichting die de Vlaamse overheid oplegt. Zowel Brabant Water als Pidpa zullen hun klanten informeren over de integrale waterfactuur.

Lees meer 

Brabant Water past het sociaal tarief voortaan automatisch toe

Voortaan zal Brabant Water het sociaal tarief automatisch toepassen, wat een korting betekent van 80% op alle onderdelen van de waterfactuur.

Wie tot de doelgroep behoort, betaalt slechts 20% van de heffing:

  • gepensioneerden die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgen (vroeger gewaarborgd inkomen voor bejaarden)
  • personen die een leefloon of een levensminimum krijgen van het OCMW
  • personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
    - en/of de integratietegemoetkoming
    - en/of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgen van de Zorgkas (vroeger 'Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).

Nieuwe rioolaansluitingen via Pidpa

Pidpa voert voortaan de nieuwe rioolaansluitingen uit in onze gemeente.

Lees meer

Gepubliceerd op vrijdag 26 januari 2024