Rioleringsnet

Grensoverschrijdend rioleringsnet

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau hebben een gezamenlijk rioleringsnet in het centrum. Het vuil water wordt vanuit het centrum afgevoerd naar Nederland. In Zondereigen wordt het vuil water afgevoerd naar de plaatselijke zuiveringsinstallatie in Zondereigen.

Gemeente beheert en onderhoudt riolering

De gemeente Baarle-Hertog is zelf rioolbeheerder. Verstopte straatkolken, losliggende putdeksels of andere problemen met de riolering kan u melden via de meldingskaart. De gemeente probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Digitaal loket