Rioleringsnet

Grensoverschrijdend rioleringsnet

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau hebben een gezamenlijk rioleringsnet in het centrum. Het vuil water wordt vanuit het centrum afgevoerd naar Nederland. In Zondereigen wordt het vuil water afgevoerd naar de plaatselijke zuiveringsinstallatie in Zondereigen.

Digitaal loket