Retributieverordening op het parkeren in een blauwe zone

Datum besluit donderdag 16 december 2004