Geen Belg? Ook jij kan gaan stemmen voor de gemeenteraad in Baarle-Hertog

Op zondag 13 oktober 2024 hebben niet-Belgische inwoners de kans om hun stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar niet voor de provincieraadsverkiezingen. Als je wil gaan stemmen moet je jezelf registreren op de kiezerslijst.

Sta ik op de kiezerslijst?

Of neem contact op met de gemeente:

Ik sta nog niet op de kiezerslijst, hoe registreer ik mij?

Inschrijving van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie.docx24,6 Kb(docx)

Inschrijving van de niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie.docx26,3 Kb(docx)

Je kan je ook registreren via een papieren formulier op het gemeentehuis.

OPGELET: REGISTREER JE VÓÓR 1 AUGUSTUS 2024, ANDERS KAN JE NIET GAAN STEMMEN!

Als je registratie goedgekeurd is, ontvang je een bevestiging van je inschrijving op de kiezerslijst.

Ik sta al op de kiezerslijst

Heb je in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de gemeenteraad ingediend en werd je toen als kiezer erkend? Dan moet je nu geen nieuwe aanvraag indienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft behouden en blijft voor alle toekomstige gemeenteraadsverkiezingen geldig.

Voorwaarden om als niet-Belgische inwoner te stemmen

Aan welke voorwaarden moet ik als niet-Belg voldoen?

  • 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen
  • op 1 augustus 2024 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente
  • op 13 oktober 2024 niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht

Bijkomende voorwaarde voor niet-EU burgers

  • ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens vijf jaar

Stemmen is een recht, geen plicht meer

Voor de gemeenteraadsverkiezingen is er geen verplichting meer om te stemmen, ook niet als je nog op de kiezerslijst staat van vorige verkiezingen. Je kan je laten registreren als kiezer en op verkiezingsdag toch besluiten om niet te gaan stemmen. 

Meer info

Meer informatie vind je op:

Nog vragen? Contacteer ons:

Gepubliceerd op donderdag 27 juni 2024