Reconstructie Leliestraat - Gen. Maczeklaan

De reconstructie van de Generaal Maczeklaan en de Leliestraat wordt gecoördineerd door de gemeente Baarle-Nassau omdat meer dan 90% op Nederlands grondgebied gelegen is.

De werken bestaan uit:

  • het vervangen van de volledige verharding
  • het aanleggen een regenwaterinfiltratieriool
  • het planten van meer groen
  • het inrichten van de wegen als 30 km/uur weg

Meer info: www.baarle-nassau.nl