Reconstructie Hoogbraak

De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zijn gestart met de reconstructie van de Hoogbraak. Het gaat over het gedeelte vanaf het kruispunt met de Nonnenkuil tot en met de Oude Bredasebaan.

Planning

Gestart wordt er op Nederlands grondgebied met de werkzaamheden bij de brandweerkazerne. De aannemer werkt in de richting van de Goorweg en Bredaseweg. Vanaf begin juni komt het gedeelte vanaf de brandweerkazerne tot aan de Chaamseweg aan bod.

30 km

De complete verharding en riolering wordt vervangen. De rijbaan wordt smaller en wordt ingericht als 30 km-weg. Er komen parkeerplaatsen, trottoirs en meer groen. Er komen gelijkwaardige en verhoogde kruispuntplateaus komen, waar verkeer van rechts voorrang heeft. De aanleg van de 30 km-weg is opgenomen in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle (GMB).

Meer info: www.baarle-nassau.nl