Recht op vrijstelling heffing waterverontreiniging? Hoe aanvragen?

Inwoners van Baarle-Hertog die leidingwater gebruiken van Brabant water hebben onlangs een rekening ontvangen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Deze rekening is de heffing op de waterverontreiniging 2020. De heffing 2020 wordt berekend op basis van je gefactureerde waterverbruik in 2019. Gezinnen die in Zondereigen wonen hebben deze rekening niet gekregen. Zij betalen hun bovengemeentelijke saneringsbijdrage via hun factuur van Pidpa.

Heb je recht op een sociaal tarief?

De voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op het sociaal tarief zijn ongewijzigd. De aanvrager of een inwonend gezinslid moet op 1 januari 2020 genoten hebben van:

  • een leefloon of levensminimum van het OCMW
  • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen toegekend door de Federale Pensioendienst
  • de inkomensvervangende en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood toegekend door een Zorgkas (tot vóór 01.01.2018: de tegemoetkoming hulp aan bejaarden toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid).

Hoe het sociaal tarief aanvragen?

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend op basis van een gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dit betekent dat gezinnen die aan de sociale voorwaarden voldoen, een heffingsbiljet ontvangen voor 20% van het totale heffingsbedrag.

Wanneer het sociaal tarief niet automatisch is toegepast op het heffingsbiljet, moeten gezinnen die aan de voorwaarden voldoen tijdig (binnen de 3 maanden nadat de VMM het heffingsbiljet opstuurde) een aanvraag indienen bij de VMM. Aanvragen moeten schriftelijk verstuurd worden naar de Vlaamse Milieumaatschappij, t.a.v. de leidend ambtenaar, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst.

Meer informatie

Gepubliceerd op maandag 30 november 2020