versie voor blinden en slechtzienden
college
gemeenteraad
raadscommissie
ocmw-raad
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
algemeen directeur
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
wijk-werken
politie
brandweer
bekendmakingen
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
academie voor muziek & woord
sport
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
wijk-werken
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
bedrijvengids
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

algemene raadscommissie

 

Ter ondersteuning en voorbereiding van het gemeentelijk beleid, werd door de gemeenteraad bij het begin van de huidige legislatuur één algemene raadscommissie opgericht.

In de commissie zetelen per politieke fractie (ongeacht de grootte van deze fractie) drie personen. Deze worden door de
politieke fractie zelf aangeduid en kunnen wisselen. Formeel moet minimaal één gemeenteraadslid per politieke fractie aanwezig te zijn. De overige twee personen kunnen ook niet-raadsleden zijn.

Ook de leden van het college van burgemeester en schepenen zijn lid van de raadscommissie, maar dan enkel met raadgevende stem. Het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid van het college van burgemeester en schepenen.
De raadscommissie kan door de gemeenteraad en/of het college om advies gevraagd worden over alle vraagstukken van gemeentelijk belang. De raadscommissie kan ook op eigen initiatief binnen haar bevoegdheden adviseren, opmerkingen en voorstellen doen.gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv