OCMW-raad

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) zoals de gemeente bestuurd wordt door de gemeenteraad. De OCMW-raad vergadert in principe aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad. 

Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De raadsvergaderingen zijn te  beluisteren via de Lokale Omroep Baarle.

 

Samenstelling