GOB-beperkt

Het GOB in beperkte samenstelling vergadert maandelijks. Dit orgaan bereidt de beslissingen van het GOB-plenair voor en voert ze uit, en heeft daarnaast ook nog eigen bevoegdheden in verband met dagelijks bestuur.

Naast de collegeleden van Baarle-Hertog zetelen ook de leden van het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau in het GOB-beperkt.

Deze vergaderingen zijn niet openbaar. 

 

Samenstelling