Publieke raadpleging RUP CCB WUG Loswal - Burgemeester van Gilsestraat

Datum bekendmaking donderdag 30 sep 2021 om 00:00
Datum besluit maandag 20 sep 2021 om 00:00

Het college van burgemeester en schepenen informeert en raadpleegt de bevolking over de startnota en de procesnota over het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "CCB WUG Loswal - Burgemeester van Gilsestraat", zoals op 20 september 2021 door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd.

Het betreft een procedure op grondgebied van Baarle-Hertog. In het RUP CCB WUG Loswal – Burgemeester van Gilsestraat wordt een deel van het woonuitbreidingsgebied grenzend aan de Loswal herbestemd om de bouw van het nieuwe CCB mogelijk te maken.

Tijdens de publieke raadpleging vanaf 1 oktober 2021 tot en met 29 november 2021 kunnen de start- en procesnota geraadpleegd worden op het gemeentehuis van Baarle-Hertog, Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog, na afspraak, of op de website www.baarle-hertog.be.

Er wordt een participatiemoment georganiseerd op maandag 11 oktober 2021, vanaf 18u in het gemeentehuis, Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog. We werken op afspraak met opeenvolgende tijdsloten. Voor het maken van deze afspraak kan u een mail sturen naar gemeente@baarle-hertog.be met als titel in uw mail “eerste raadpleging RUP CCB WUG Loswal - Burgemeester van Gilsestraat” of telefonisch contact opnemen met Paul Hazen via 014 69 80 70.

Tijdens deze publieke raadpleging kan iedereen bemerkingen, aanvullingen of suggesties op deze plannen overmaken aan het college van burgemeester en schepenen. U kan uw opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen bezorgen tot uiterlijk 29 november:

  • via mail naar gemeente@baarle-hertog.be
  • via brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog
  • via aflevering op het gemeentehuis van Baarle-Hertog tegen ontvangstbewijs