Psychologische hulp

Heeft u persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid, ...), dan zal de maatschappelijk assistent een luisterend oor bieden.

Indien nodig en als u dit wenst zal de maatschappelijk assistent u doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.