versie voor blinden en slechtzienden
college
vast bureau
gemeenteraad
ocmw-raad
bijzonder comité voor de sociale dienst
commissie algemeen bestuurlijke zaken
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
algemeen directeur
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
wijk-werken
politie
brandweer
besluitenlijst gemeenteraad
besluitenlijst ocmw-raad
besluitenlijst college
besluitenlijst vast bureau
bekendmakingen
beleidsrapporten
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
speelpleinen
jeugdgemeenteraad over de grens
academie voor muziek & woord
sport
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
erfgoed noorderkempen
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
wijk-werken
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

 30 enclaves

 

Op zo'n 100 km van Amsterdam en Brussel ligt het dorp BAARLE, in het hart van de Kempen en middenin de denkbeeldige driehoek Tilburg, Turnhout, Breda. Baarle bevindt zich zowat op de grens van de provincies Antwerpen (B) en Noord-Brabant (NL). Zowat, want het is niet zomaar een dorp dat door een grens opgedeeld is in twee.

Het is het merkwaardigste dorp ter wereld: 30 stukjes België en Nederland, in elkaar verweven, vormen samen deze tweelandenpuzzel. Enkele kilometers ten noorden van de officiële rijksgrens tussen België en Nederland, nestelt de Belgische gemeente Baarle-Hertog zich als 22 losse puzzelstukjes in de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau. Deze laatste heeft op haar beurt dan weer 8 stukjes in België liggen, waarvan 7 in de Belgische puzzelstukken.
Deze puzzelstukken heten enclaves. In totaal kennen beide Baarles 30 enclaves: 22 Belgische enclaves, 1 Nederlandse enclave en 7 Nederlandse sub-enclaves.

Nergens ter wereld is een gemeente zo sterk verweven met een gemeente van het buurland. Deze verstrengeling is het meest zichtbaar in geografisch opzicht. Maar er is ook een zeer grote verwevenheid op sociaal-cultureel, economisch en bestuurlijk vlak. Voorbeelden hiervan zijn de vele “gemengde” verenigingen en organisaties, de gemeenschappelijke “internationale” bibliotheek, het Cultureel Centrum Baarle, gezamenlijke nutsvoorzieningen (drinkwater, gas, riolering), bedrijven met een Nederlands én Belgisch adres, enzovoort. Typisch is echter ook dat wij bij wijze van spreken in één oogopslag o.m. 2 gemeentehuizen, 2 kerken, 2 politiediensten, en dubbele elektriciteits- en telefonievoorzieningen, kunnen waarnemen.

Dankzij de enclaves en de winkelopenstelling op zondag, hebben beide Baarles een belangrijke toeristische betekenis. Het dorp wordt, vooral op zondag, vaak overstelpt door dagtoeristen. Het resultaat is een heel erg uitgebreid winkel- en horeca-aanbod. Maar ook het natuurrijk en agrarisch karakter van het grote buitengebied, biedt dag- en verblijfstoerisme een ruim aanbod voor recreatie.


 Inhoud
1. oorsprong van de enclaves
2. de betekenis van enclaves
3. enclaves in het centrum
4. voordeurregel
5. bestuurlijke samenwerking
 

Praktisch

  Toerisme Baarle-Nassau-Hertog
Singel 1
5111 CC Baarle-Nassau
(0031) (0)13 507 99 21
mail ons
 

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv