Belg worden

De Belgische nationaliteit is de band die u als persoon bindt met de Belgische staat en die uw rechten en plichten bepaalt.

Er zijn 3 manieren om Belg te worden via verzoek:

  1. Verkrijging: u bent minstens 18 jaar en moet een verklaring tot verkrijging afleggen
  2. Naturalisatie: dit is een buitengewone gunstmaatregel die wordt verleend aan personen die minstens 18 jaar zijn en die een naturalisatieaanvraag aan de Kamer van volksvertegenwoordigers hebben gericht
  3. Toekenning: u bent jonger dan 18 jaar en voldoet aan de voorwaarden waardoor uw ouders een verklaring tot toekenning voor u kunnen afleggen 

Voorwaarden

In geval van verkrijging (of herkrijging) van de Belgische nationaliteit, moet uw hoofdverblijfplaats in België gevestigd zijn op grond van een wettelijk verblijf, te weten:

  • op het moment van de indiening van de verklaring: moet u toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk;
  • gedurende de periode die de verklaring onmiddellijk voorafgaat: moet u toegelaten of gemachtigd zijn om meer dan 3 maanden in het Rijk te verblijven.

Naast de voorwaarden van wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats, worden ook voorwaarden inzake maatschappelijke integratie en/of economische participatie en/of taalkennis en/of deelname aan de onthaalgemeenschap gesteld.

Procedure

Voordat u uw nationaliteitsverklaring bij de gemeente aflegt, moet u registratierechten betalen. U betaalt 150 € aan registratierechten voor elke nationaliteitsverklaring. Kosten voor vertaling, zegelrechten, fotokopieën van de akten en bewijsstukken die bij de verklaring moeten worden gevoegd (en eventueel de griffiekosten), kunnen u aangerekend worden.

De betaling gebeurt bij het registratiekantoor dat bevoegd is voor de verandering van naam of voornamen. Voor inwoners van de gemeente Baarle-Hertog is dat het registratiekantoor van Turnhout, Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout.

Kostprijs

De gemeente heft een retributie van 100 € per dossier voor het opmaken, controleren, vervolledigen en versturen van een dossier. 

Uitzonderingen

Voor de procedure van herkrijging worden geen kosten aangerekend.