Energiesteun 2

Ondernemingen die geconfronteerd worden met stijgende energiekosten ten gevolge van het conflict in Oekraïne, kunnen onder bepaalde voorwaarden steun krijgen van de Vlaamse overheid. Die steun moet gezonde ondernemingen continuïteit bieden en hen vrijwaren van het faillissement.

Voorwaarden

Ondernemingen die een aanvraag willen doen voor de steunmaatregel Energiesteun 2, moeten aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

  • de onderneming had in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021 minstens 7.500 euro aan kosten voor gas en elektriciteit in haar Vlaamse vestigingen;
  • de onderneming was voor de crisis voldoende gezond én had in het eerste kwartaal van 2023 een EBITDA-daling van minstens 50% ten opzichte van de referentie-EBITDA.

U vindt alle voorwaarden op de website van VLAIO.

Procedure

De aanvraag wordt online ingediend en verder digitaal behandeld. De online aanvraag is mogelijk vanaf 24 april 2023 tot en met 30 juni 2023, 12u. Gebruik hiervoor de roze knop op de pagina Energiesteun 2 op de website van VLAIO.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het steunbedrag wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende meerkosten voor gas en elektriciteit voor de vestigingen van de onderneming in het Vlaamse Gewest.

De steunpercentages en steunplafonds worden bepaald voor drie categorieën van ondernemingen:

  • ondernemingen in het algemeen: 25% steun van de in aanmerking komende meerkosten
  • energie-intensieve ondernemingen: 30% steun van de in aanmerking komende meerkosten
  • energie-intensieve ondernemingen die actief zijn in één of meer bijzonder getroffen sectoren en subsectoren: 35% steun van de in aanmerking komende meerkosten.

De steunplafonds worden berekend op ondernemings- en op groepsniveau.

Verdere details over de steunbedragen vindt u op de website van VLAIO.