Energiesteun

Ondernemingen die geconfronteerd worden met stijgende energiekosten ten gevolge van het conflict in Oekraïne, kunnen onder bepaalde voorwaarden steun krijgen van de Vlaamse overheid. Die steun moet gezonde ondernemingen continuïteit bieden en hen vrijwaren van het faillissement.

Voorwaarden

Ondernemingen die energiesteun willen aanvragen, moeten aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

  • de onderneming had in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021 minstens 7.500 euro aan kosten voor gas en elektriciteit in haar Vlaamse vestigingen
  • de onderneming heeft een operationeel verlies geleden in het vierde kwartaal van 2022.

U vindt alle voorwaarden zijn te vinden op de website van VLAIO.

Procedure

De aanvraag wordt online ingediend en verder elektronisch behandeld.

  1. Initiële aanvraag van de energiesteun:

U vraagt de energiesteun aan via de roze knop (rechts bovenaan) op de webpagina van VLAIO. U hebt daarvoor de tijd tot en met 28 februari 2023, om 12 uur.
Dit is een ‘initiële aanvraag’, dwz. de onderneming geeft de ‘verwachte maandelijkse kosten en verbruiken’ op, alsook het ‘verwacht operationeel verlies’ voor het vierde kwartaal 2022.

Na indiening van de steunaanvraag zal de onderneming per mail een kennisgeving ontvangen van VLAIO van de voorlopig berekende steun. Aangezien de berekening gebaseerd is op verwachte kosten en verbruiken en een verwacht operationeel verlies, zal dit steunbedrag een inschatting zijn. In die kennisgevingsmail zal VLAIO meer informatie geven over de stukken die nog aangeleverd moeten worden & over de aanvraag tot uitbetaling.

  1. Aanvraag uitbetaling van de energiesteun:

Ondernemingen die een kennisgeving van berekening steun ontvangen hebben, kunnen de uitbetaling van de energiesteun aanvragen. Log hiervoor terug in via de roze knop (rechts bovenaan) op de pagina energiesteun.
De uitbetalingsaanvraag kan ingediend worden vanaf 1 februari 2023 tem. 31 maart 2023.

Kostprijs

Het steunbedrag voor de energiesteun wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende meerkosten voor gas en elektriciteit voor de vestigingen van de onderneming in het Vlaamse Gewest.

De steunpercentages en steunplafonds worden bepaald voor drie categorieën van ondernemingen:

  • ondernemingen in het algemeen: 25% steun van de in aanmerking komende meerkosten
  • energie-intensieve ondernemingen: 30% steun van de in aanmerking komende meerkosten
  • energie-intensieve ondernemingen die actief zijn in één of meer bijzonder getroffen sectoren en subsectoren: 35% steun van de in aanmerking komende meerkosten.

De steunplafonds worden berekend op ondernemings- en op groepsniveau.

Verdere details over de steunbedragen vindt u op de website van VLAIO.