VBM9 - Vlaams Beschermingsmechanisme 9

Zelfstandigen en ondernemingen die in de periode van 1 tot en met 30 juni 2021 hun omzet met 60% of meer zagen dalen, komen in aanmerking komen voor de steunmaatregel.

Ook ondernemingen die verplicht gesloten waren tussen 1 juni 2021 en 30 juni 2021, kunnen deze steun aanvragen voor de sluitingsperiode. Ook cafés en restaurants, die sinds 9 juni volledig mochten heropenen, kunnen nog steeds een aanvraag indienen als verplicht gesloten sector voor de periode van 1 tot en met 8 juni 2021.

Voorwaarden

Ondernemingen met omzetdaling van minstens 60%

Elke ondernemer die in de periode van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 een omzetdaling van minstens 60% had door de verstrengde coronamaatregelen, kan een beroep doen op het Vlaams Beschermingsmechanisme 9.

U toont uw omzetdaling aan door de gekozen periode van omzetdaling in 2021 te vergelijken met dezelfde periode in 2019.

Verplicht gesloten ondernemingen

Ondernemingen die verplicht gesloten moesten blijven door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op de steunmaatregel voor de periode in de maand juni 2021 dat ze verplicht gesloten waren.

Bekijk de lijst van verplicht gesloten sectoren, met de periodes van verplichte sluiting en de minimale en maximale steunbedragen. Verplicht gesloten ondernemingen hoeven geen omzetdaling aan te tonen.

Cafés en restaurants mochten sinds 9 juni volledig heropenen en kunnen nog steeds een aanvraag indienen als verplicht gesloten sector voor de periode van 1 tot en met 8 juni 2021.

Toeleveranciers aan gesloten sector

Ook ondernemingen die hoofdzakelijk toeleveren aan een gesloten sector, kunnen steun aanvragen voor de periode van verplichte sluiting van hun afnemers. Ook zij moeten een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen.

U wordt beschouwd als toeleverancier aan een gesloten sector als u meer dan 50% van uw omzet haalt uit die activiteit.

Procedure

Vraag het Vlaams Beschermingsmechanisme 9 aan via de roze knop op de VLAIO-webpagina. U hebt daarvoor tijd tot en met 5 augustus 2021, om 20 uur.

Per onderneming dient u één aanvraag in.

Handleiding

Lees zeker de handleiding voordat u met uw aanvraag begint. U leest er onder meer welke gegevens u bij de hand moet hebben voor uw aanvraag. Bereid uw aanvraag zorgvuldig voor: elke manuele aanpassing (rechtzetten van fouten na de indiening) vertraagt het uitbetalingsproces aanzienlijk.
Is uw onderneming pas sinds 1 juli 2020 of later opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)? Lees dan de handleiding voor starters.
Download de handleiding die op uw situatie van toepassing is.

Nog nooit online een subsidie aangevraagd bij VLAIO? Lees hoe u zich online aanmeldt om uw aanvraag te doen.

Welke gegevens hebt u nodig bij de aanvraag?

 • Uw omzetcijfer (zonder btw) van de maand juni 2019. De steun wordt berekend op dat cijfer. U hebt dat ook als u verplicht gesloten was, nodig.
 • Het omzetcijfer (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het tweede en/of VBM8 wordt het omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het tweede kwartaal 2019 automatisch overgenomen uit de vorige aanvraag.
 • Uw financieel plan (alleen als u starter bent).
 • Het registratienummer van uw geregistreerde-kassasysteem (witte kassa).

Verklaring op eer

De omzetdaling van minstens 60% verklaart u op eer bij het indienen van de steunaanvraag. Met het oog op controle moet u de bewijsstukken daarna 5 jaar bijhouden.

U hoeft bij uw aanvraag geen bewijsstukken op te laden boven op uw verklaring op eer. Er zal u wel worden gevraagd om uit te leggen hoe de exploitatiebeperkingen tot een omzetdaling van minstens 60% hebben geleid.

U geeft dus een korte beschrijving van de activiteit van uw onderneming en legt daarna uit:

 • over welke coronavirusmaatregel het gaat: check daarvoor de FAQ van de Nationale Veiligheidsraad
 • en hoe deze coronavirusmaatregel de normale uitoefening van uw activiteiten onmogelijk maakt.

Na uw aanvraag

VLAIO onderzoekt uw aanvraag en brengt u via e-mail op de hoogte of de premie wordt toegekend. Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gecontroleerd moeten worden. Uitbetaling volgt daarna zo snel mogelijk, en uitsluitend op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Als na een controle blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden, moet uw onderneming de steun terugbetalen, plus een administratieve kost van 100 euro.

Bedrag

Premie

De steun bedraagt 10% van de omzet in de periode van 1 juni 2019 tot en met 30 juni 2019.

Bijberoep

Voor zelfstandigen in bijberoep (status op 1 juni 2021) wordt die steun gehalveerd (dus 5%).

Starters

Voor een startende onderneming die in 2019 geen volledig beroepsinkomen had, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet, zoals vermeld in het financieel plan.

Witte kassa

Ondernemingen die verplicht zijn een witte kassa te gebruiken, maar geen registratienummer hebben, krijgen de steun van 10% op de omzet van de referentieperiode in 2020, maar die steun is beperkt tot maximaal 1.500 euro.

Maximale en minimale steunbedragen

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60%

 • Het minimale steunbedrag voor de periode van 1 juni 2019 tot en met 30 juni 2019. is 600 euro.
 • Het maximale steunbedrag voor dezelfde periode bedraagt:
  • 7.500 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling tot 9 werknemers, ingeschreven bij de RSZ
  • 15.000 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling van 10 tot 49 werknemers, ingeschreven bij de RSZ
  • 40.000 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling vanaf 50 werknemers, ingeschreven bij de RSZ.

Verplicht gesloten sectoren

De minimale en de maximale steunbedragen voor gesloten sectoren worden berekend in verhouding tot aantal verplicht gesloten kalenderdagen. Bekijk de lijst met minimale en maximale steunbedragen voor verplicht gesloten sectoren.

De steun is vrij van belastingen.