Retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen na afschaffing van terugdraaiende teller

Eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter die financieel getroffen worden door het verdwijnen van de terugdraaiende teller, kunnen een ‘retroactieve investeringspremie’ aanvragen, op voorwaarde dat ze hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen.

Als uw digitale meter geplaatst werd vanaf 20 juli 2021, dan hebt u 6 maanden (vanaf de plaatsing) om de premie aan te vragen.

Voorwaarden

U hebt al een digitale meter

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige retroactieve investeringspremie, moeten uw zonnepaneleninstallatie en uw aanvraag aan alle onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Uw zonnepaneleninstallatie moet een maximaal omvormervermogen hebben dat kleiner of gelijk is aan 10 kVA.
 • Uw zonnepaneleninstallatie moet in dienst genomen zijn (datum van AREI-keuringsverslag) in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020.
 • Uw zonnepaneleninstallatie moet beschikken over een digitale meter.
 • Uw zonnepaneleninstallatie moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet en moet in staat zijn elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en dat gedurende de laatste 12 maanden nog eens gedaan hebben.
 • U had op 14 januari 2021 de voordelen van de terugdraaiende teller: de zonnepaneleninstallatie kon stroom op het net zetten en de meter kon terugdraaien. (14-1-2021 is het moment van de uitspraak van het arrest van het Grondwettelijk Hof).
 • Uw zonnepaneleninstallatie moet aangemeld zijn bij de distributienetbeheerder (Fluvius) en dit uiterlijk op 1 oktober 2021.
 • U moet uw premieaanvraag online indienen bij Fluvius uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter.
  Als uw digitale meter geplaatst werd vóór 20 juli 2021, dan moest uw aanvraag uiterlijk op 18 januari 2022 ingediend zijn.
 • De eigenaar of gebruiker van de zonnepaneleninstallatie heeft de distributienetbeheerder (Fluvius) vanaf 1 januari 2025 voor de plaatsing van de digitale meter niet de toegang geweigerd tot de ruimte waar de elektriciteits- of aardgasmeter staat. Voor meer informatie hierover, zie ‘Hoe verloopt de uitrol van de digitale meter?’ op Energiesparen.be.
 • Er mag geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade zijn ingediend.

U hebt nog geen digitale meter

 • Eigenaars van zonnepanelen die nog een klassieke meter hebben en hun installatie in dienst hebben genomen voor eind 2020, verliezen hun terugdraaiende teller pas wanneer hun klassieke meter vervangen wordt door een digitale meter en zullen tot dan geen gevolgen ondervinden. De Vlaamse Overheid heeft beslist dat zonnepaneleneigenaars een digitale meter krijgen volgens de normale uitrolplanning. Die zal geografisch verlopen, dus gemeente per gemeente, straat per straat.
  Eigenaars van zonnepanelen die nog geen digitale meter hebben, moeten hun premieaanvraag uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter en uiterlijk op 31 december 2025 indienen. De installatie van een digitale meter in Vlaanderen wordt sowieso uitgevoerd ten laatste tegen 1 juli 2029.
  • Deze doelgroep kan tot 1 januari 2025 zonder gevolg voor de retroactieve premie aan Fluvius laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dit geldt uiteraard niet voor eigenaars van zonnepanelen in dienst genomen na 31 december 2020 en zij die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad, bij een technisch defect van de klassieke ferrarrismeter of als er omwille van technische redenen een digitale meter geplaatst wordt.
  • Als u vervroegd vrijwillig een digitale meter wilt laten installeren, dan kunt u de plaatsing van de digitale meter bij Fluvius aanvragen. Wie zonnepanelen heeft geplaatst vóór 2021 en tussen 19 juli 2021 en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt, heeft recht op een bonus van 100 euro, bovenop de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen (zie ook ‘Bedrag’ hieronder). U hoeft daarvoor niets extra te doen..

Beide bovenstaande groepen van eigenaars kunnen dus een premie aanvragen.

Hebt u ook een warmtepomp? Dan kunt u in het najaar van 2021 ook in aanmerking komen voor de Bijkomende retroactieve investeringspremie voor eigenaars van een warmtepomp én zonnepanelen.

Procedure

Online aanvraag

 • Eigenaars die aan de voorwaarden voldoen kunnen hun retroactieve investeringspremie online aanvragen bij Fluvius.
  • Hebt u een installatiefactuur of een AREI-keuringsattest van de zonnepaneleninstallatie?
   • Zo ja, laad het op bij uw online aanvraag. Dan gebruikt Fluvius het piekvermogen van de installatie voor de berekening van het premiebedrag.
   • Zo nee, dan gebruikt Fluvius voor de berekening van het premiebedrag het omvormervermogen dat bij Fluvius gekend is. Het premiebedrag zal in dat geval doorgaans iets lager zijn dan wanneer men kan rekenen met het piekvermogen.
 • Uiterlijke aanvraagdatum
  • Als uw digitale meter geplaatst werd vóór 20 juli 2021, dan moest uw aanvraag uiterlijk op 18 januari 2022 ingediend zijn. Er worden geen persoonlijke uitzonderingen gemaakt.
  • Eigenaars van zonnepanelen die nog een klassieke Ferrarismeter hebben, kunnen tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter een aanvraag indienen.
 • Aanvraag ingediend?
  • Fluvius bekijkt of uw dossier voldoet aan de voorwaarden.
  • Fluvius behandelt uw dossier binnen de 15 weken. Fluvius laat u per e-mail weten of uw dossier wordt goedgekeurd of afgekeurd (met vermelding van reden).

Uitbetaling

 • Hebt u van Fluvius een e-mail gekregen dat uw aanvraag is goedgekeurd? Fluvius bezorgt uw betalingsgegevens (rekeningnummer, premiebedrag) aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
 • Het VEKA zorgt voor de uitbetaling. Binnen de 14 werkdagen nadat u de goedkeuringsmail van Fluvius kreeg, mag u het premiebedrag op uw rekening verwachten.
 • Na het ontvangen van de goedkeuringsmail, kunt u via MijnBurgerprofiel (tabblad ‘Meldingen’) de stand van zaken van uw uitbetaling opvolgen.

Kostprijs

De eenmalige ‘retroactieve investeringspremie’ garandeert een rendement van 5% op de gemiddelde investering. (Dat is vergelijkbaar met het rendement van de premie van Fluvius voor zonnepanelen sinds 2021)

Op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap vindt u

De eenmalige premie wordt niet voor elke individuele installatie afzonderlijk berekend, maar wordt op basis van een referentie-installatie bepaald en houdt rekening met:

 • het jaar van ingebruikname van de installatie
 • het jaar dat de digitale meter wordt geplaatst
 • het vermogen van de installatie
 • alle overheidssteun (waaronder groenestroomcertificaten, federale belastingaftrek) die de eigenaar al heeft ontvangen, het voordeel van de terugdraaiende teller sinds het jaar van in dienst name en het capaciteitstarief vanaf 2023.

De premie wordt berekend in functie van het geïnstalleerd vermogen op basis van een vaste vergoeding per kW. Een installatie van 8 kW krijgt dan bijvoorbeeld het dubbel van een installatie van 4 kW (indien hetzelfde jaar van indienstname en jaar van plaatsing van de digitale meter).

Bonus

Wie zonnepanelen heeft geplaatst vóór 2021 en tussen 19 juli 2021 en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt, heeft recht op een bonus van 100 euro, bovenop de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen. U hoeft daarvoor niets te doen. In de aanvraagmodule van Fluvius voor de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen, houdt Fluvius rekening met uw aanvraag van de digitale meter. In de e-mail waarin Fluvius aangeeft dat ze uw dossier goedkeuren, zal u het bedrag voor de bonus apart zien staan.