Cultuurcoronapremie

Werkt u als zelfstandige, als werknemer of als uitzendkracht in de cultuursector en hebt u schade geleden door de coronacrisis, dan kan u in aanmerking komen voor de cultuurcoronapremie van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

Zelfstandige

Als u als zelfstandige in de Vlaamse cultuursector werkt, dan moet u aan volgende voorwaarden voldoen.

Loontrekkende

Als u als werknemer of uitzendkracht in de Vlaamse cultuursector werkt, dan moet u aan volgende voorwaarden voldoen. 

  • U woont in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • U was in de eerste jaarhelft van 2020 actief binnen één van de hieronder opgesomde paritaire comités en u bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
  • U maakt geen gebruik van de Brusselse premie voor cultuurwerkers
  • Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lagen uw bruto inkomsten lager dan 4877,16 euro. Dat is dus lager dan drie keer het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GGMI). Om jouw totaal bruto inkomen te berekenen, tel je jouw brutoloon, vervangingsinkomen en omzet als zelfstandige samen.

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden.

Procedure

Vraag de cultuurcoronapremie aan via de digitale applicatie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. U hebt daarvoor tijd tot en met 31 augustus 2020.

Be­oor­de­ling

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, onderzoekt het Departement Cultuur, Jeugd en Media of u voldoet aan de voorwaarden en beslist of u recht hebt op de cultuurcoronapremie.

Toe­ken­ning en uit­be­ta­ling

  • De beslissing en de uitbetaling van de premie zullen pas na de deadline van 31 augustus gebeuren.
  • Het Departement Cultuur, Jeugd en Media communiceert de beslissing via e-mail.
  • De uitbetaling wordt gestort op een Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde.
  • Als achteraf blijkt dat u valse informatie hebt doorgegeven en u niet voldeed aan de voorwaarden, moet u de premie terugbetalen aan het Departement CJM.

Bedrag

De cultuurcoronapremie is een eenmalige premie van 1.500 euro.