Eenmalige investeringspremie van de netbeheerder voor zonnepanelen vanaf 2021

Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie. Die premie komt er omdat na 31 december 2020 nieuwe eigenaars van zonnepanelen geen aanspraak meer kunnen maken op de terugdraaiende teller (niet voor het luik distributienettarieven en niet voor het luik elektriciteitsprijs).

Voorwaarden

 • De premie geldt enkel voor gebouwen
  • die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius uiterlijk op 31-12-2013,
  • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw voor 2014 was aangesloten op het distributienet.
 • Deze premie is er voor kleine installaties van fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA.
 • De nieuwe zonnepanelen moeten door een aannemer op het dak van een gebouw worden geplaatst.
 • De zonnepanelen mogen gedurende een periode van minstens 15 jaar na indienstname niet worden verplaatst naar een ander perceel.
 • De zonnepanelen mogen niet worden uitgebreid met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van dit recht.
 • De premie loopt van 2021 tot eind 2024.
  De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.
 • De premie kan worden toegekend als
  • achter het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen in dienst zijn of waren
  • de geplaatste zonnepanelen uiterlijk 3 maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn
  • de premie-aanvraag binnen het jaar na indienstname van de zonnepanelen ingediend is.
 • De premie is eenmalig en beperkt
  • tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen
  • en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.

Procedure

De aanvraag, behandeling en uitbetaling zal via de netbeheerder Fluvius verlopen. Meer informatie volgt later.

Bedrag

 • Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag.
 • Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.
 • De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen van de omvormer).
  • In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
  • In 2022 zal de premie 225 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 112,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.125 euro.
  • In 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.
  • In 2024 zal de premie 75 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 euro.

Enkele voorbeelden: Stel u neemt in 2021 een nieuwe installatie in dienst:

 • 12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 euro = 1152 euro.
 • 18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 1,40 x 150 euro = 1410 euro.
 • 34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 2 x 150 euro = 1500 euro.

Beschermde afnemers

Het premiebedrag voor beschermde afnemers ligt 20% hoger.

 • In 2021 zal de premie 360 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 180 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.800 euro.
 • Het premiebedrag is begrensd tot 48% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.

Regelgeving

Dit is een aangekondigde maatregel, die nog niet definitief goedgekeurd is door de Vlaamse Regering. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk.